271/1-4 หมู่ 8 ถนน 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230


จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-345512-3
038-345514