50/20-21 หมู่ 7 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลบางพระ
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000


จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-090975-6
038-090977