85/33 - 4 หมู่ 1 ถนนบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000


จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-948555 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย)
038-948780