85/33 - 4 หมู่ 1 ถนนบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-948555
(อัตโนมัติ 10 คู่สาย)
038-948780

15/101-4 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-195426-7
038-325488

50/20-21 หมู่ 7 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-090975-6
038-090977

271/1-4 หมู่ 8 ถนน 331 ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-345512-3
038-345514

352/18-20 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

037-210955-6
037-210957

222 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-691789-90
038-691785

1/3 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-056988-9
038-056981

119/1-2 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-221167-8
038-221311

73/1-3 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

037-421701-2
037-421714

159/13-16 หมู่ 6 แยกมาบเตย
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง 21140

จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-010877-8
038-010879

89 หมู่ 4 ถนนศุขประยูร ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160


จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

038-154538-9
038-154537