วันใสฟ้าสวยกับไทยคาร์กลาส

"วันใสฟ้าสวยกับไทยคาร์กลาส" ผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมมอบสิ่งดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดธรรมสถิต

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ของไทยคาร์กลาส กับการ ทำฝ้า ทาสี มอบโต๊ะนักเรียนเพื่อน้องๆ ณ โรงเรียนวัดธรรมสถิต ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 นายพิชัย เลี่ยมสุวรรณ ผู้บริหารบริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด กล่าวเปิดงานพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม "วันใสฟ้าสวยกับไทยคาร์กลาส" โดยมี นางปนัดดา กอบพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมสถิต กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงบริบทเบื้องต้นของโรงเรียนฯ ชำรุด ทรุดโทรมตามกาลเวลา มีครู 8 คน นักเรียน 133 คน ต่อจากนั้น เด็กหญิงนันทวัน ทองพันชั่ง กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อห้องเรียนใหม่ สีสันสะอาดสวยงาม พร้อมร่วมขับร้องเพลงหมู่ "พอเพียงเยี่ยงพ่อ" อันเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 

นายพิชัย ผู้บริหาร บริษัท ไทยคาร์กลาสจำกัด พนักงานจาก 11 สาขา ทั่วภาคตะวันออก ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 120 คน ส่งมอบโต้ะนักเรียน จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงเรียนธรรมสถิต ผอ.โรงเรียนวัดธรรมสถิต มอบอนุโมทนาบัตรให้แก่ บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด และ นำเยี่ยมชมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ได้รับการปรับปรุงทำฝ้าและทาสี บรรยากาศใหม่ๆในห้องเรียน ทำให้เด็กนักเรียน อยากมาโรงเรียนทุกวัน บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอด สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน มีความสามัคคี มีความรักและรับผิดชอบต่อสังคม ต่อไป...

โดย ทีมเพื่อนข่าวเรารักกันชลบุรี