บริการใหม่ เคลมประกันออนไลน์

บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด ศูนย์บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ ที่ได้มาตรฐาน เปิดให้บริการ"เคลมประกันออนไลน์"เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดทำแบบสอบถามลูกค้าที่มีประกันภัย ส่วนใหญ่เจอความไม่สะดวก ในกรณีกระจกแตก ต้องรอเคลมประกัน ทำให้เกิดความล่าช้าจึงได้ร่วมกับบริษัทประกันภัย"เปิดเคลมกระจกแตกออนไลน์"ขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้กับลูกค้า ระหว่างบริษัทประกันภัยและเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ ที่จะได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมไปถึงการลดปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และการเสียเวลาเดินทางไปยังบริษัทประกันภัยซึ่งลูกค้าสามารถนำรถมาเข้าศูนย์บริการติดตั้งกระจกไทยคาร์กลาส ได้ทั้ง 8 สาขา จะมีเจ้าหน้าที่ของไทยคาร์กลาส จะเป็นผู้ดำเนินการเคลมกระจกแตกให้โดยการเปิดเคลมกระจกแตกออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ส่งเรื่องไปยังบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าได้ทำประกันภัยเอาไว้ และสามารถเปลี่ยนกระจกรถยนต์แผ่นใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป 
ใช้เวลาติดตั้งเพียง 40 นาที *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER : 038-948555 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) หรือ www.thaicarglass.com