วันนี้ (10 เมษายน) บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลระยอง

วันนี้ (10 เมษายน) บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันเชื้อ COVID-19  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ