รู้จักกับไทยคาร์กลาส

เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับบริการติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสง ให้เท่าเทียมกับต่างประเทศ
คือแรงผลักดันในการพัฒนาคุณภาพงานและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง มากกว่า 1 ทศวรรษ จนในวันนี้ ไทยคาร์กลาส
คือ ศูนย์บริการติดตั้งกระจกรถยนต์และฟิล์มกรองแสง ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก