สินค้าและบริการ

เราตระหนักถึงความสำคัญของกระจกรถยนต์ที่มีผลต่อโครงสร้างความปลอดภัยของตัวรถ เราจึงเลือกใช้เฉพาะ กระจกที่ได้มาตรฐานโรงงาน
ประกอบ OEM หรืออะไหล่แท้เท่านั้น และวัสดุติดตั้งกาวชนิดโพลียูริเทนซิกาเท็คโก (Sika Tack GO!)