#ไทยคาร์กลาส ร่วมกิจกรรม "ปรับ-ปลูก-ปัน วันเเรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา"

วันที่ 29 เม.ย.64 #ไทยคาร์กลาส ร่วมกิจกรรม "ปรับ-ปลูก-ปัน วันเเรงงานสร้างสุข ปลุกพลังจิตอาสา" สนับสนุนแอลกอฮอร์เจล ให้กับ สนง.สวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงาน จ.ระยอง เนื่องในวันเเรงงานแห่งชาติ ปี 2564
และเพื่อเป็นการรวมพลังน้ำใจให้แก่บุคลากรทางการเเพทย์และผู้ป่วย ในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในวันที่ 30 เม.ย.64  ณ โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง